Защо е важно да имаме качествено годишното счетоводно приключване?

Всеки, който притежава собствен бизнес се стреми да повиши ефективността на своята дейност.